V r. 2022 Ministerstvom kultúry SR podporilo...

Brat OFM
04.01.2023

V roku 2022 boli dotačným programom „Obnovme si svoj dom“ z Ministerstva kultúry SR podporené tieto projekty:

Rekonštrukcia strechy františkánskeho kláštora v Bratislave 2.etapa

č. ÚZPF 24/1 Č.zmluvy:MK-8933/2021-180

Sanácia a terénne úpravy predpolia kostola sv. Juraja v Pruskom 2.etapa

č. ÚZPF 771/1-3 Č.zmluvy:MK-8966/2021-180

Hlavný oltár sv. Barbory vo františkánskom kostole sv. Barbory v Žiline ,VIII. etapa

č. ÚZPF 163/1-18 Č.zmluvy:MK-9145/2021-180

Architektonicko-historický výskum fasád kláštora Františkánov v Hlohovci

č. UZPF 842/1. Č.zmluvy:MK-8960/2021-180