Jesseho strom

Masseo OFM
02.01.2023

Jesseho strom 25.12.2022 deti počas nedeľnej katechézy zavesili posledný symbol Jesseho stromu. Po dobu 25 dní sa mali možnosť deti s rodičmi viac priblížiť rodokmeňu Ježisa Krista, zamyslieť sa nad ľudským rozmerom Boha. Posledný deň Jesseho stromu objavovaný pomocou knihy Ann Voskampovej – Odkrývanie najväčšieho Daru, končil slovami: Boh je s nami. Potvrdenie, že najväčším darom je prítomnosť Boha v nás. Tento deň bol na požehnania bohatý. Cez svätú omšu páter Masseo požehnal betlehemy a jezuliatka a po sv. omši tehotné ženy a tie, ktoré tužia po dieťati. Počas agapé, sme rozdávali Jezuliatka s posolstvom , že Pán je s nami, zároveň sme povzbudzovali ohlásiť túto radostnú zvesť našim susedom, blízkym.