Jasličková pobožnosť

Masseo OFM
01.01.2023

Jasličková pobožnosť v Nových Zámkoch 26.12. 2022 Pomocou šikovných mamičiek a detí z Františkánskeho kostola sa nám podarilo nacvičiť jasličkovú pobožnosť trošku netradičným spôsobom. Pripomenuli sme si stavanie jasličiek svätým Františkom a jeho priateľom Jánom, v mestečku Greccio. V tomto duchu sa viedla myšlienka divadielka. Ján a František sa rozhodli ukázať ľuďom, ktorých srdcia boli zatvorené, ako prišlo v chudobe na svet Božie dieťa. Anjeli zaspievali krásnu pieseň, Poslal Boh anjela, meno má Gabriel a vzápätí archanjel prichádza za Pannou Máriou. Využili sme aj tieňové divadlo, kedy diváci videli Gabriela a Pannu Máriu, jej súhlas a prijatie pozvania stať sa Božou matkou. Jozef zaspí a potom súhlasí tiež. Môže sa začať príbeh ,ktorý zmenil celý svet. Príbeh o dieťati v jasliach, ktoré nás prišlo vykúpiť z hriechov. Hostinská pre mladý pár nemá miesto na ubytovanie, preto ich posiela do jaskyne. Zrazu zaznel detský plač a Mesiáš sa narodil . Na podnet anjelov sa vyberú pastieri Jožo a Fero za oslnivou žiarou. Klaňajú sa Dieťaťu a všetci svorne spievajú Ježiš sa narodil. Jeden anjelik držiac hviezdu prichádza a vedie troch mudrcov k novonarodenému Kráľovi , prinášajú mu dary, zlato, kadidlo a myrhu . So slovami Ježiš sa túži narodiť aj v chudobe Tvojho srdca, spievaním piesne Búvaj Dieťa krásne, sa slávnosť ukončila záverečným slovom pátra Massea a jeho požehnaním . Sme vďační za možnosť aj takto slúžiť Pánovi, evanjelizovať a šíriť dobrú novinu.