Posvätenie sochy Panny Márie a obnovenej františkánskej záhrady v Nových Zámkoch

Masseo OFM
09.11.2022

Túto nedeľu sme mali tú česť posvätiť novo zrekonštruovanú záhradu v átriu kláštora spolu so sochou Panny Márie z Medžugoria. Sochu aj našu novú záhradu po Nedeľnej Svätej omši posvätil náš provinciál P. Juraj Andrej Mihály OFM. Za túto rekonštrukciu ďakujeme spoločnosti Bytkomfort, miestnemu mestskému zastupiteľstvu a Bohu známym dobrodincom z nášho kostola. Na sv. omši a posviacke, boli prítomní aj predstavitelia mesta Nové Zámky na čele s primátorom a obidvaja viceprimátori. Záhrada bude sprístupnená aj pre verejnosť, ako miesto oddychu, modlitby, stíšenia, meditácie, aby sme v nej mohli hľadať pokoj a pookriať v prítomnosti našej nebeskej Matky každý pondelok, štvrtok od 8.00h-17.00h a v nedeľu od 12.00h-17.00h.