Otvárame nové spoločenstvo

Peter OFM
07.11.2022

Všetci hľadáme spoločenstvo, v ktorom by sme mohli rásť a vzájomne si pomáhať žiť krásnym životom.

Ak vnímaš, že by si sa chcel povzbudiť vo viere, nájsť rovesníkov, s ktorými by si riešil, to čo ťa trápi, pomocť sa zorientovať v tomto svete a hľadať zmysel svojho života,

tento odkaz je pre teba.

Otvárame spoločentsvo mladých vo veku 18-35 rokov.

Svoj záujem môžeš ohlásiť na mail peter.vnucak.at.gmail.com, alebo osobne v kostolíku, či kláštore.

Nech Ťa požehnáva Pán a daruje Ti pokoj svoj.

 

br. Peter

7.11.2022, Trstená