Zachráňme duše!

Masseo OFM
02.11.2022

Prežívame milostiplný čas, kedy akosi viac vnímame oslávenú cirkev. S príchodom sviatku všetkých svätých si pripomíname obľúbených svätých patrónov a spomíname na našich blízkych zosnulých. My ako putujúca cirkev máme milosť pomôcť dušiam v očistci. Tieto duše sú utrápené, pretože ešte nemôžu vidieť Boha a dostať sa do neba. Stačí naozaj málo na získanie odpustkov pre ne. Po dobu 8 dní- od 1. do 8. novembra máme možnosť splnením podmienok každý deň pomôcť jednej duši dostať sa z očistca do neba. Nebuďme ľahostajní a poďme spolu zachraňovať duše! Využime a investujme náš čas. Možno nám práve tieto nami zachránené duše dopomôžu k vlastnej spáse. Získajme si priateľov v nebi a kráčajme za nimi spoločne po ceste svätosti.