Misijná nedeľa

Masseo OFM
29.10.2022

V nedeľu 23.10. bola misijná nedeľa. Modlili sme sa za misije a misionárov. K tomu sme pripravili aj misijnú výzdobu vo františkánskom kostole, stigmatizácie sv. Františka. Misionár je každý kto s radosťou a odvahou ohlasuje evanjelium, radostnú zvesť. Kto svedči o Bohu svojim životom, slovom aj skutkom. V detskej katechéze sme deťom vysvetlili, že misionárom je každý z nás keď sa máme navzájom radi ako nás miluje Pán Ježiš. Keď si navzájom prejavujeme milosrdnú lásku slovíčkami prepáč, prosím, ďakujem. Takto ohlasujeme evanjelium v praxi. Deti to vyjadrili gestom, byť misionárom vo svojej rodine, v škole, tam kde sú, že napísali svoje meno na kúsok papierika a prilepili na obraz Pána Ježiša s apoštolmi. Veríme a modlíme sa že v Nových Zámkoch bude veľa misionárov a Nové Zámky sa tak stanú skutočnými Novými Zámkami. Tak nám Pán Boh pomáhaj. ????