Prvý štvrtok - novembrový

Brat OFM
27.10.2022

Pozvanie modliť sa za duchovné povolania