DOTKNUTÍ MILOSŤOU - adventná duchovná obnova pre mladých

Brat OFM
24.10.2022

Pokoj a dobro, drahý mladý priateľu!

_pozývame ťa na duchovnú obnovu do CNE v Beckove 25. -27. novembra

_dovoľ, aby sa ťa pri tohtoročnom vstupe do adventu dotkla milosť...

_tešíme sa na Teba! ???? _viac info v prihlasovacom formulári... https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnJmztGRt09EJoD2tiBohyE7NW42A9FzH-zI6RSCKt01VfnQ/viewform