Návšteva generálneho ministra OFM na Slovensku

Jakub OFM
07.10.2022

Prijmite naše pozvanie na stretnutie s generálnym ministrom Rehole menších bratov, bratom Massimom Fusarellim, OFM, ktoré sa uskutoční v stredu 19. októbra 2022 vo františkánskom kostole a kláštore v Bratislave. Budeme radi, ak budete prítomní na svätej omši o 19:30 hod., ako aj po svätej omši na stretnutí v refektári kláštora s bratom Massimom, ktorý je 121. nástupcom svätého Františka vo vedení našej františkánskej rehole.