Miništranti v akcii

Masseo OFM
08.09.2022

Miništranti u Františkánov v Nových Zámkoch. Komunitu františkánskych miništrantov v Nových Zámkoch v poslednom období posilnili nielen deti, ale aj starší, dospelí miništranti. Za službu pri oltári boli tento rok odmenení výletom na Oravu. Na 5 dní ich prichýlili vo františkánskom kláštore v Trstenej. Odtiaľ vyrážali na jednodňové výlety do okolia. Jeden deň si vyhradili na návštevu Krakova a sanktuária Božieho milosrdenstva. Na spiatočnej ceste spoznávali duchovné bohatstvo benediktínskeho kláštora v Hronskom Beňadiku. Spoločne strávené dni, boli nielen radostné a príjemné, ale aj povzbudzujúce do ďalšej služby pri Pánovom oltári.