Porciunkula v Bratislave

Silvester OFM
29.07.2022

Milovaní bratia a sestry.

V dňoch 1.-2. augusta 2022 budeme v našom františkánskom kostole v Bratislave sláviť sviatok Panny Márie kráľovnej anjelov - ľudovo "Porciunkula".

Všetci ste veľmi srdečne pozvaní na duchovný program:

_ 1. augusta _

  • 12:00 Otváracia sv. omša v kaplnke. sv. Jána
  • 19:30 Večerná sv. omša - celebruje br. Jakub Martaus OFM (správca kostola)

_ 2. augusta _

  • 09:00 Ranná sv. omša
  • 10:00 Františkánsky radostný ruženec
  • 10-19:00 Eucharistická adorácia
  • 13:00 Modlitba breviára - Hodinka cez deň
  • 15:00 Korunka k Božiemu milosrdenstvu
  • 18:00 Vešpery
  • 19:30 Slávnostná sv. omša - celebruje br. Juraj Mihály OFM (provinciálny minister)