Svetový deň starých rodičov a seniorov u Františkánov v Nových Zámkoch.

Masseo OFM
28.07.2022

Verš 92. žalmu „Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie“ bol ústrednou myšlienkou v posolstve pápeža Františka k 2. svetovému dňu starých rodičov a práve týmto povzbudzujúcim veršom s čerstvým jabĺčkom boli obdarovaní seniori v nedeľu po svätej omši o 8:00. Spomínaný darček mal pripomínať seniorom posolstvo svätého otca, ktorý vyzdvihol požehnanie a dôležitosť starších ľudí. Zároveň ich pozval do revolúcie nežnosti vo svete naplneným kultúrou vyraďovania. Celé posolstvo viď link: https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2022-05/posolstvo-k-2-svetovemu-dnu-starych-rodicov-a-seniorov.html