Polhodina klasickej hudby v Trnave #3.ročník

áron ofm
20.07.2022

Pozývame Vás kultúrne osláviť patrocínium nášho kostola polhodinou chrámovej hudby,
ktorá sa uskutoční túto nedeľu po hlavnej sv. omši, teda o 11.00 hod.

Viac informácií na plagáte v galérii článku.

hudobníci a bratia z Trnavy