Dni sv. Antona 2022

Silvester OFM
04.06.2022

Milovaní bratia a sestry.

A je to tu...!!!

Opäť budeme v našom bratislavskom kostole a kláštore sláviť 11.-13. júna "Dni sv. Antona". Tie sa v dôsledku aktuálnej vojnovej situácie vo svete budú niesť v téme "Hlásateľ Božieho POKOJA". Celý program nájdete na priloženom plagáte.

Kto z Vás by nám mal záujem aj osobne pomôcť pri realizácii programu (pomoc v kaviarni, detský program, modlitbová prítomnosť v kostole cez Eucharistickú adoráciu) nech sa prihlási osobne v sakristii, alebo na email kostolba@frantiskani.sk

ĎAKUJEME