Vigília Zoslania Ducha Svätého

Silvester OFM
02.06.2022

Milovaní bratia a sestry!

Veľmi srdečne Vás všetkých pozývame na slávenie vigílie Zoslania Ducha Svätého, ktorá sa v našom bratislavskom kostole bude konať sobotu 04. júna 2022 na sv. omši o 19:30.

Slávenie tejto liturgie sa svojím obsahom podobá vigílii Zmŕtvychvstania Pána (Biela sobota). Obohatená je však o prednes evanjelia vo viacerých jazykoch, čo má symbolizovať silu Ducha Svätého, ktorý prehovára do srdca všetkých ľudí na celom svete.

Všetci ste na toto slávenie srdečne pozvaní.