Celodiecézne večeradlo u františkánov v Bratislave

Brat OFM
31.05.2022

Všetkých vás srdečne pozávame na mariánske dopoludnie u nás v Bratislave.

Začneme Svätou omšou s tematickým príhovorom, po nej bude nasledovať modlitba ruženca foromou Večeradla, následne procesia so sochou Panny Márie a zakončíme príjemným agapé.