Víkend rozpoznávania povolania _ jún 2022

áron ofm
29.05.2022

Bratia františkáni pozývajú všetkých mladých hľadajúcich mužov na ďalší víkend rozpoznávania celoživotného povolania...

3.-5. jún 2022 v Trnave

Cieľom tejto víkendovky je pomôcť vám objaviť svoje životné povolanie, utriediť si myšlienky a uvedomiť si, čo je pre život skutočne dôležité – a to aj za pomoci spirituality svätého Františka z Assisi.

Viac na plagáte a cez kontakt:
br. Filip
filantropofm@gmail.com
0910 640 842