Boh a vojna

Peter OFM
29.04.2022

Všetkých pozývame na besedu, ktorú usporiadávajú učitelia z teologickej fakulty Trnavskej univerzity v spolupráci s bratmi františkánmi na tému Náboženstvo a vojna.

Uskutoční sa po sv. omši v piatok, 6. mája, v refektári kláštora v Trstenej.

Ste srdečne vítaní hľadať kresťanské odpovede na súčasné otázky ako sú: Problém zla - ako môže dobrý Boh dopustiť hrôzy vojny, Existuje spravodlivá - morálne oprávnená vojna? Schválil by Ježiš vojenskú pomoc? Čo je kolektívna zodpovednosť - za druhých, iný štát?