Požehnanú Veľkú noc

Silvester OFM
16.04.2022

Milovaní bratia a sestry.

Dovoľte nám, aby sme Vám v mene celej františkánskej provincie na Slovensku popriali

požehnané, pokojné a radosťou naplnené Veľkonočné sviatky!

Nech každého z Vás obdarí milosťami zmŕtvychvstalý Spasiteľ Ježiš Kristus.

Aj touto cestou chceme vysloviť úprimnú vďaku všetkým, ktorí sa akokoľvek podielali na príprave a priebehu slávenia Veľkej noci

v našich františkánskych kostoloch a kláštoroch.

ĎAKUJEME.

 

bratia františkáni