Obrady "Veľkého týždňa" v BA

Silvester OFM
10.04.2022

Počas Veľkého týždňa bude v našom bratislavskom františkánskom kláštore prebiehať pastorácia nasledovne.

Pondelok - Streda - (11. - 13. apríla):

 • 9:00
 • 19:30

Zelený štvrtok - (14. apríla):

 • 9:00 = NEBUDE ! ! !
 • 19:30 = slávnosť "Pánovej večere"

Veľký piatok - (15. apríla):

 • 8:30 = modlitba Liturgie hodín
 • 9:00 = Krížová cesta
 • 15:00 = obrady "Utrpenia Pána"

Biela sobota - (16. apríla):

 • 8:00 = modlitba Liturgie hodín
 • 8:30 - 16:30 = otvorený Boží hrob
 • 20:00 = slávnosť "Veľkonočnej vigílie"

Veľkonočná nedeľa - (17. apríla):

 • 10:30
 • 12:00
 • 16:00
 • 18:30