Preži Veľkú noc v Dome prijatia v Pruskom

Silvester OFM
02.04.2022

Priatelia! Pozývame vás na spoločné slávenie sviatkov Veľkej noci na "netradičnom" mieste a s netradičnou výzvou.

Sláviť tieto sviatky našej spásy v Dome prijatia v Pruskom, v spoločenstve s františkánmi a v službe tým, ktorí utekajú pred vojnou.

Môžete prísť na celý čas alebo na pár dní.

Prihlasovanie a info: pomocukrajine.frantiskani@gmail.com.