Zbierka darov na Ukrajinu

Silvester OFM
13.05.2022

Konflikt na Ukrajine vyvolal masívny prílev vojnových utečencov na Slovensko. V tejto súvislosti sme sa ako františkánska provincia na Slovensku v spolupráci s Vysokou školou sv. Alžbety rozhodli, že poskytneme náš kláštor v Pruskom pre potreby ubytovania utečencov. Obraciame sa preto na Vás s prosbou o pomoc so zabezpečením nevyhnutných potrieb.

 

- - - AKTUALIZOVANÉ 23.05.2022 o 21:30 hod. - - -

* * * ČO TERAZ POTREBUJEME * * *

  • Trvanlivé potraviny: olej, granko, nutela, cereálie, detské piškóty, jogurty, krupica
  • Netrvanlivé potraviny: mäso, ryby, vajcia, zemiaky, zelenina, ovocie
  • Nápoje: mlieko, džúsy, malé džúsiky pre deti, ovocné sirupy

- - - KDE PRINIESŤ DARY - - -

františkánsky kláštor v Pruskom - (Kontakty: mobil = 0904 072 737 //adresa = Pruské 399 - MAPA)
kláštorná vrátnica v Bratislave - (Pon - Pia v čase 9:00 - 16:00 MAPA)
sakristia františkánskeho kostola v Bratisalve - (v čase bohoslužieb = OZNAMY)

!!! TIETO VECI NEPOTREBUJEME !!!

--- detské kočíky, hračky, osobné oblečenie, postele, paplóny, vankúše, obliečky, uteráky, deky, lieky, výbava lekárničky ---

Pre aktuálne materiálne potreby "Domu prijatia utečencov v Pruskom" kontaktujte priamo brata koordinátora v Pruskom (0904 072 737).

ĎAKUJEME

* * * FINANČNÁ POMOC * * *

Aktuálne sa ukazuje veľká potreba pokryť náklady na zakúpenie "kuchynského konvektomatu", ako aj úhrada energií, na ktoré je azylový kláštor Pruské veľmi náročný. Preto Vás všetkých veľmi pekne prosíme o finančný príspevok, ktorý môžete poslať na transparentný bankový účet založený pre tento účel.

ĎAKUJEME

Názov účtu = DAR PRE UKRAJINU-PRUSKÉ

č. ú. VÚB = IBAN: SK88 0200 0000 0045 6929 6756

(web LINK na náhľad finančných operácií)

----------------

* * * DOBROVOĽNÍCKA ČINNOSŤ PRIAMO NA MIESTE * * *

Samozrejem je vítaná akákoľvek dobrovoľnícka pomoc počas celej doby (na usmerňovanie ubytovaných, pomoc pri upratovaní, distribúcii potravín a materiálu a.i.).

Ubytovanie v priestoroch kláštora je zabezpečené.

= REGISTRÁCIA PRE DOBROVOĽNÍKOV =

L I N K

(Pruské - MAPA)

MOBIL = 0904 072 737

---------------

Už vopred všetkým ďakujeme za Vašu bratskú lásku a štedrosť.