Bohoslužby počas Vianoc 2021

Peter OFM
21.12.2021

VIANOČNÉ SVIATKY 2021 - františkáni

kostol sv. Juraja - Trstená

24. 12. 2021 - ŠTEDRÝ VEČER – piatok:

16.30 : vigília Narodenia Pána

22.00 : Sv. omša vo svätej noci

 

25. 12. 2021 – NARODENIE PÁNA – sobota: 7.45; 9.00; 18.15

 

26. 12. 2021 – Svätej Rodiny – nedeľa: 7.45; 9.00; 18.15

 

31. 12. 2021 – ďakovná sv. omša na záver roka – piatok: 15.00

 

1. 1. 2022 – Slávnosť Panny Márie – Bohorodičky (prikázaný sviatok) – sobota: 7.45; 9.00; 18.15

 

6. 1. 2022 - Zjavenie Pána (prikázaný sviatok) – štvrtok: 7.45; 9.00; 18.15

 

Sviatosť zmierenia do 23.12. pred sv. omšou.

Pravidelné spovedanie začne po Zjavení Pána (6. január) 2022.

Vianočná spoveď platí aj ako prvopiatková.

Prajeme požehnané prežitie vianočných sviatkov. bratia františkáni