Parte: postulant Matej Malánik

Peter OFM
27.11.2021

Dňa 26. novembra 2021 nás predišiel k nebeskému Otcovi náš postulant Matej Malaník vo veku 39 rokov.

V dôsledku postupného zlyhávania organizmu zomrel v nemocnici v Bratislave.

Tí ktorí ste Mateja poznali, venujte mu modlitbu, za spásu jeho duše.

Requiescat in pace!