Laudato si'

Peter OFM
23.11.2021

Od decembra začíname v kostolíku cyklus kázní na tému ochrany stvorenstva a františkánskej sprirituality.

Srdečne pozývame!