Vstaň a choď - stretnutie mládeže v Trnave

Silvester OFM
02.11.2021

Milí mladí, v rámci svetového dňa mládeže vás srdečne pozývame zakúsiť spoločenstvo viery a radosti do Trnavy v sobotu 20. novembra 2021. Program sa začne o 9,00 vo františkánskom kláštore a bude pokračovať putovaním po chrámoch Trnavy. V programe bude priestor na prednášku, adoráciu, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Záverečným bodom stretnutia je sv. omša o 15,00 hod. vo františkánskom kostole v Trnave.

Na program je potrebné sa dopredu zaregistrovať cez prihlasovací formulár. Tešíme sa na vás!

Prihlasovaci formular