Duchovná príprava na príchod sv. Otca Františka

Gracián OFM
01.09.2021

Program:

každý deň / 7:05 ranné chvály, 9:00 - 15:00 vystavená Najsv. sviatosť k tichej adorácii, ruženec a svedectvá živej viery

6. septembra /pondelok/ 16:30 - Encyklika "Lumen Fidei" o svetle viery, celebruje a káže páter Juraj Andrej Mihály OFM, hudobný hosť: Slávka Tkáčová

7. septembra / utorok / 16:30 - Exhortácia "Amoris Laetitia" o láske v rodine, celebruje a káže v.d.p. Martin Rečo, hudobný hosť: Maťo Husovský

8. septembra / streda / 16:30 - Encyklika "Laudato si" o starostlivosti o náš spoločný domov, káže v.d.p. Jozef Voskár, hudbný hosť: v.d.p. Peter Milenky

9. septembra / štvrtok / 16:30 - Exhortácia "Evangelii gaudium" o ohlasovaní evenjelia dnes, káže Páter Juraj Andrej Mihály OFM, hudobný hosť: Gregos

10. septembra / piatok / 16:30 - Evangelii gaudium" ukončenie, káže páter Juraj Andrej Mihály OFM, hudobný hosť: sr. Melánia OMI (madrid) a Tono Mesároš