Informácie o schválených projektoch

Silvester OFM
18.08.2021

V roku 2021 boli podporené z Ministerstva kultúry dotačny program „Obnovme si svoj dom“ tieto projekty:

Rekonštrukcia strechy františkánskeho kláštora v Bratislave č. ÚZPF 24/1 Č.zmluvy:MK-2482/2021-423

Sanácia a terénne úpravy predpolia kostola sv. Juraja v Pruskom č. ÚZPF 771/1-3 Č.zmluvy:MK-2481/2021-423

Hlavný oltár sv. Barbory vo františkánskom kostole sv. Barbory v Žiline ,VII. etapa č. ÚZPF 163/1-18 Č.zmluvy:MK-2063/2021-423