Porciunkula - pozvánka

Gracián OFM
30.07.2021

Bratia františkáni s Prešova vás pozývajú osláviť sviatok Preblahoslavenej Panny Márie Anjelskej v Porciunkule.

1. augusta

14:00 rozjímavý ruženec s eucharistickým požehnaním

16:00 - 18:30 vysluhovanie sviatosti zmierenia

19:00 sv. omša s tématickou kázňou: "Porciunkulové odpustky".

2. augusta

06:30 sv. omša

07:15 ranné chvály zo sviatku

08:00 - 11:30 vysluhovanie sviatosti zmierenia

10:00 slávnostná sv. omša s tematickou kázňou "Panna Mária, Kráľovná Pokoja". Celebruje P. Peter Vnučák OFM.

11:00 vystavenie Najsv. Sviatosti k tichej adorácii

12:00 posvätné čitanie a hodinka cez deň zo sviatku

15:00-17:00 vysluhovanie sviatosti zmierenia

15:30 františkánsky rozjímavý ruženec

16:15 eucharistické požehnanie

16:30 slávnostná sv. omša s tematickouu kázňou: "Panna Mária, Matka nádeje". Celebruje P. Jozef Súkeník OFM Conv.