Dni sv. Antona v Bratislave

Silvester OFM
04.06.2021

Milovaní bratia a sestry.

Už ani nie týždeň nás delí od dlho očakávaných "DNÍ SV. ANTONA", ktoré sa už tradične konajú v bratislavskom kostole a kláštore. Aj touto cestou Vás všetkých chceme čo najsrdečnejšie pozvať na tieto dni, kde Vás čaká nasledovný program.

11. júna = piatoka

 • 19:30 _ Svätá omša [Anton, čisté srdce pre Krista] // br. František Xav. OFM

12. júna = sobota

 • 08:30 - 19:30 _ Predaj chleba sv. Antona * + Spovedná služba
 • 09:00 _ Svätá omša
 • 10:00 - 22:00 _ Kaviareň pod lipou
 • 10:00 ; 10:30 ; 11:00 _ Výstup na vežu
 • 12:00 - 15:00 _ Eucharistická adorácia
 • 15:00 _ Korunka k Božiemu milosrdenstvu
 • 18:00 _ Vešpery v kostole
 • 19:30 _ Svätá omša [Anton, nositeľ Krista] // br. Miloslav Koščák, OFM Cap.
 • 20:30 - 22:00 _ Koncert FraJunior´s Band

13. júna = nedeľa

 • 08:30 - 18:30 _ Predaj chleba sv. Antona *
 • 10:00 - 21:30 _ Kaviareň pod lipou
 • 11:30 - 12:00 _ Požehnanie detí + Divadielko
 • 12:00 - 13:30 _ Detské hry a súťaže
 • 15:00 ; 15:30 ; 16:00 _ Výstup na vežu
 • 18:00 _ Vešpery v kostole
 • 18:30 _ Svätá omša [Anton, ohlasovateľ Krista] // br. Marek Redlich, OFM Conv.

REGISTRÁCIA NA PROGRAM PRE MLÁDEŽ

Milá naša FraMládež.

Keďže program "Dní sv. Antona" prináša aj mnohé aktivity pre Vás, pozývame Vás zapojiť sa do niektorých z nich. Konkrétne aktivity nájdeš v registračnom formulári.

R E G I S T R A C I A