fraAngeli 2021 - prihlasovanie

Peter OFM
25.04.2021

Všetkých srdečne zdravíme!

V prvom rade Ďakujeme tým, ktorí nás podporili finančne, či modlitbami.

Veríme, že v lete bude pandemická situácia primeraná a tábor s témou o sv. Jozefovi bude možné uskutočniť.

Prihlasovať svoje deti vo veku 10-14 rokov možete na tomto linku, sú tam uvedené všetky potrebné informácie:

http://www.frantiskani.sk/fraangeli/

 

tím animátorov fraAngeli+

koren(i)e z Nazareta