Prerábka kaplnky vo Fiľakove

Efrém OFM
19.04.2021

Sestry a bratia,

kaplnka má byť srdcom kláštora, a tá naša vo Fiľakove bola tak maličká, že sa do nej okrem nás, bratov z komunity, nik iný nezmestil. Preto sme sa rozhodli presunúť kaplnku do väčšej miestsnosti a postupne ju prerobiť.

V prvej fáze len upravujeme priestor - opravujeme steny, čistíme štuky na strope a vymieňame podlahu, aby sa už dala používať.
V druhej fáze by sme radi vymenili aj inventár a nechali vyhotoviť umelecké predmety pre kaplnku k tajomstvu Premenenia Pána, aby bola priestorom, ktorý pomáha sústrediť sa na Boha a i svojou krásou k Nemu povznáša myseľ i ducha.

Ak by ste toto dielo chceli finančne podporiť, môžete tak urobiť na číslo účtu:
SK81 0900 0000 0003 4042 2664 
Ako účel platby uveďte Dar na kaplnku

Zo srdca ďakujeme!

Za dobrodincov pravidelne slúžime sväté omše.

 

Aktualizácia:

13.-16. apríl - začiatočné práce (viď galéria):
- hrubá oprava stien, prírpava elektrických rozvodov, odstránenie zničenej podlahy a príprava na položenie novej