Oprava strechy kláštora v Bratislave

Silvester OFM
04.04.2021

Milovaní bratia a sestry.

Oznamujeme Vám, že od 6. 4. 2021 začíname s realizačnými prácami na obnove strechy nášho kláštora v Bratislave.

Zatiaľ už prebehla prípravná fáza prác:

  • čistenie podkrovia od nánosov
  • odkrytie uložení krovu
  • odborné obhliadky a zisťovanie technického stavu

Keďže strecha je v havarijnom stave a jej obnova je pre nás finančne veľmi náročná, chceme Vás touto cestou poprosiť o podporu tohto nášho projektu.

Kto by chcel finančne prispieť na obnovu našej strechy, môže svoj finančný príspevok poslať na číslo účtu:

SK95 0200 0000 0000 0694 1012

Do poznámky k platbe uveďte: Dar na strechu

Všetkým dobrodincom vyslovujeme úprimné slová vďaky a v modlitbách prosíme Pán za požehnanie.