Veľká noc 2021

áron ofm
04.04.2021

Milí naši bratia a sestry, priatelia, všetci nám blízki,

aj touto cestou nám i vám zo srdca prajeme a vyprosujeme
POŽEHNANÉ A RADOSŤOU NAPLNENÉ VEĽKONOČNÉ DNI!

Nech vás láska a pokoj - ktorý Ježiš dáva všetkým, čo do neho vkladáme svoju nádej -
naplnia radosťou a posilnia vo vás odhodlanie objať cestu kríža, cestu evanjelia a objať dokonca aj prázdny hrob nášho ľudského strachu.

 

S vďakou za vás
vaši bratia františkáni