Rozpoznávanie povolania s bratmi '21

áron ofm
27.02.2021

+!
Drahý záujemca o zasvätenie sa Bohu v reholi františkánov,

kedy, ak nie teraz, kto, ak nie Ty??
Takto nejako by mohla dnes znieť výzva pre mladého veriaceho muža,
ktorý práve uvažuje nad tým,  ako naložiť so svojím životom....
Teda výzva osobne pre Teba!!!! Corona - necorona..!!
Lebo je tu najlepší čas znova sa pýtať, kam ďalej pohnúť kostrou, kam ďalej pohnúť srdcom..
Práveže v týchto neprajných vírusových kulisách dejín môže byť tvoje rozhodovanie oveľa viac autenticky vybrúsené....
Zatiaľ teda nech je v mlčaní a dôvere naša sila..

srdečne brat filip, ofm


p.s. Viac-menej isté, že to bude online.... viac info na plagáte.