Krátke správy zo života v Trstenej

Peter OFM
13.12.2020

Krátky správy z Trstenej s obrazovou prílohou na konci článku.

V adventnom čase bratia v trstenskom kláštore vôbec nezaháľajú.

Poctivo sa so svojimi veriacimi pripravujú na vianočné sviatky. Napríklad aj počas ranných rorátnych sv. omší, ktoré sú doprevádzané spevom schóly pod vededním br. Františka Márie.

Taktiež sa pilne venujú prácam pri káľaní dreva, aby bolo čím kúriť v kostole a kláštore počas tuhej zimy, ak príde.

Pomáhajú sv. Mikulášovi šíriť radosť medzi deťmi i dospelými, a taktiež s mladými mužmi merajú dlhé kroky na výlety do prírody, aby si tak utužili ducha i telo v týchto nákazou pohnutých časoch.

Jedným dlhým slovom: starajú sa, aby nám i vám dobre bolo.

Prajeme vám z redakcie požehnaný čas adventnej prípravy, aby Ježiško našiel vyhriatu maštaľku 25. decembra ráno.

radiofm