Sväté omše počas Vianoc: Trstená

Peter OFM
11.12.2020

VIANOČNÉ SVIATKY 2020 - františkáni


24.12.2020 - ŠTEDRÝ VEČER - štvrtok

16.30 : vigília Narodenia Pána

22.00 : Sv. omša vo svätej noci

 

25.12. 2020 – NARODENIE PÁNA - piatok

7.45 ; 9.00; 18.15

17:00 mimoriadne rozdávanie sv. prijímania, pre tých, kt. neboli na sv. omši

 

26.12.2020 – Sv. Štefan, prvý mučeník - sobota

7.45 ; 9.00; 18.15

 

31.12.2020 – ďakovná sv. omša na záver roka - štvrtok

15.00

 

1.1.2021 – Slávnosť Panny Márie – Bohorodičky (prikázaný sviatok) - piatok

7.45 ; 9.00; 18.15

 

6.1.2021- Zjavenie Pána (prikázaný sviatok) - streda

7.45 ; 9.00; 18.15