Príde ráno - kniha zo života kresťanov a františkánov v Sýrii

František Xaver OFM
02.12.2020

V týchto dňoch, keď zažívame množstvo obmedzení na Slovensku i v celom svete, cez svedectvo františkánskeho kňaza P. Ibrahima, si môžeme prečítať, čím dnes žijú ľudia, ktorí sa stali obeťou ľudskej zloby - vojny v Sýrii. V niečom sú tieto príbehy veľmi smutné, ale v mnohom sú to dôkazy až zázračných udalostí, preniknutých nádejou a zápasom o dobro. Aj preto môže byť táto kniha skromnou pomocou do týchto dní ako hľadať spôsob života, z ktorého sa nevytratí ľudskosť a svedectvo prežívaného evanjelia. ... vo vydavateľstve Serafín a v našich predajniach František (Bratislava, Košice, Prešov) s 20%nou zľavou ;)