Roráty v Bratislave

Silvester OFM
21.11.2020

Milovaní bratia a sestry.

Ako to je už v našom bratislavskom kostole zvykom, adventné obdobie sa spája s rannými sv. omšami tzv. "RORÁTY", kedy slávime pamiatku na Pannu Máriu.

Nebude tomu ani tento rok inak!

Vzhľadom na aktuálnu situáciu, ktorá obmedzuje počet veriacich v kostole sme sa rozhodli, že pridáme v týždni ešte jednu rorátnu sv. omšu.

Ako to teda bude?

Roráty budú UTOROK a ŠTVRTOK o 6:00 hod.

R O Z P I S

1. / 3. / 8. / 10. / 15. / 17. / 22. decembra 2020

Zároveň Vás chceme informovať, že pre COVID obmedzenia sa po sv. omši NEBUDÚ konať už tradičné raňajky.

V mene celej komunity bratov Vám prajeme požehnaný Advent 2020.