UPOZORNENIE (sv.omše / pastorácia)

Silvester OFM
14.10.2020

Milovaní bratia a sestry!

Vzhľadom na aktuálne obmedzenia verejného slávenia sv. omší (platné od 15. októbra 2020 - TK KBS) sme sa rozhodli, že opätovne zavedieme vysielanie sv. omše NAŽIVO.

Tie budú slávené v našej bratislavskej kláštornej kaplnky a vysielané prostredníctvom nášho YouTube kanálu "Frantiskani-SR".

 

P R O G R A M   L I V E    SV. O M Š Í

Pondelok - Sobota

19:30 hod.*

Nedeľa

10:30* a 18:30 hod.

 

P A S T O R Á C I A

Kostol bude úplne otvorený pre súkromnú individuálnu modlitbu (max. 6 osôb vrátanie kňaza)

Pondelok - Piatok

9:00 - 10:00

19:00 - 20:00

Sobota

9:00 - 10:00

Nedeľa

10:00 - 11:00

17:00 - 18:00

V danom čase bude možné individuálnym spôsobom požiadať kňaza o prijatie Eucharistie alebo sviatosti zmierenia.

 

Sviatosť zmierenia

Tú bude možné prijať počas dňa prostredníctvom Spovednej služby na telefón

Pondelok - Piatok

10:00 - 15:00

Tel. číslo "Spovednej služby na telefón": 0944 074 607


* Úmysly prijaté na sv. omše v pondelok - sobotu o 9:00 budú odslúžené v daný deň o 19:30 hod. Tie, ktoré boli prijaté na nedeľnú sv. omšu o 12:00 budú odslúžené o 10:30 hod.