Aktualizované: sv.omše v Trstenej

Peter OFM
12.10.2020

Drahí veriaci v Trstenej,

kvôli obmedzeniu počtu ľudí na sv.omši(6) je potrebné mať lístok na danú sv. omšu.

Lístok si môžete vyzdvihnúť v kláštore v dňoch pondelok až sobota v čase od 9:00 do 18:00.

Na sv. omši sa môže zúčastniť len veriaci s lístkom, ktorý bude kontrolovať kostolník. Je potrebné prísť najneskôr 10 min. pred sv. omšou, inak sa vaše miesto uvoľní.

Celodenná adorácia bude v pondelok, utorok a stredu od 7:30 do 17:00.

Sviatosť zmierenia bude v pondelok až sobotu od 16:30 do 17:00, prípadne počas dňa po zazvonení v kláštore.

vaši bratia františkáni