Ocenená FraNNak!

áron ofm
03.10.2020

Keď ste vďační, strach zmizne a objaví sa hojnosť.
(T.Robbins)

Kto by sa to bol na začiatku opovážil povedať, že to taký šťastný koniec bude mať.

Dňa 29. septembra 2020 bola v Divadle Jána Palárika, okrem iných projektov v rámci Trnavského kraja, ocenená aj naša nakupovacia služba FraNNak,
ktorú sme založili na začiatku prvej vlny pandémie, keď boli pre mnohých starých a chorých ľudí zavreté možnosti k nákupu.
Ocenenie sme takisto dostali aj za potravinovú banku pre potreby tých najchudobnejších z najchudobnejších, ktorým chýbali základné potraviny...

Vrelá vďaka patrí všetkým, ktorí sa zapojili do tohto projektu,
študentom Angely Merici, osobitne z bývalej oktávy A, ale aj všetkým, ktorí lepili na paneláky oznamy o tejto službe.
Vďaka aj našim spolubratom novicom z kláštora, ktorí sa zapojili do tejto služby, aj všetkým laikom, ktorých mená ostávajú nespomenuté.
Nech Vám všetkým dobrý Boh každú službu miliónkrát odmení... Ďakujeme...!!!

bratia františkáni

Článok o oceňovaní:
https://www.trnavskyhlas.sk/c/29314-kraj-ocenil-ludi-ktori-sa-postavili-zoci--voci-ochoreniu-covid-19.htm

Videjko o br. Filipovi, projekte FraNNak a potravinovej banke:
https://drive.google.com/file/d/15r8XvQrNkr4SdJig6ge_FA6neR4uTQ4C/view

Spomienka, ako to v marci začínalo:
http://www.frantiskani.sk/spravy/465/frantiskanska-nakupovacia-sluzba