Novéna pred slávnosťou sv.Františka 2020 (9.deň)

José OFM
03.10.2020

Brat život

Posledné Carlove takty boli medzi vyšetreniami a lekárskou starostlivosťou na nemocničnom lôžku. Nepozerajme na neho hneď ako na hrdinu. Utrpenie oslabí aj pevnú povahu. Smrť je stále rozporná. Je to posledný „nepriateľ“, hovorí apoštol Pavol v liste Korinťanom. Cítime to hlavne keď sa udomácni v mladej existencii. Vráťme sa ešte raz k Františkovi. Skôr ako zomrel v Porziunkule, strávil niekoľko dní na biskupstve v Assisi. Jeho telo už bolo vysilené. Oči zhasnuté. Údy ubolené. Aj napriek tomu – ako jasne hovoria svedectvá – v týchto dňoch na biskupstve stále znejú noty Chválospevu brata Slnka. To sa zdalo čudné, až sa František musel obhajovať pred generálnym ministrom bratom Eliášom: Či sa pripravujem na smrť? Samozrejme! Práve preto spievam chvály Pánovi!“ Pre toho, kto sa stal jedno s Kristom, „sestra smrť“ sa stane „bratom životom“. Je možné zomrieť so spevom v srdci. Carlo Acutis potvrdzuje túto pravdu. Smrť sa doňho pustí ako jastrab. Prijatie do nemocnice s márnou nádejou, že sa to spraví. Carlo si nerobí ilúzie: „Odtiaľ nevyjdem živý, mama.“ Je dosvedčený pokoj, s ktorým prijíma bolesti a koniec. V línii svojho sloganu: „Smútok je pohľad obrátený na seba; šťastie je pohľad obrátený na Boha.“ Slová hodné starej múdrosti. Znie v nich echo evanjeliových blahoslavenstiev. Je v jeho postoji čosi, čo prekvapuje. Sila, ktorá prichádza zhora. Tomu, kto sa ho pýta, či trpí, odpovie, že sú mnohí, ktorí sa majú horšie ako on. Pätnásťročný chlapec! Stretnutie s Ježišom pre neho bol naozaj zmysle života a smrť sa pre neho stala – tak ako pre Františka – sestrou. Tajomný obraz spojil Carla v živote aj vo smrti s Assiským svätcom. Svetlo spred storočí, to Františkovo. Svetlo dneška, to Carlovo. Dve svetlá, ktoré sa zlievajú. Jeho existencia je hymnus na oslavu života.

Modlime sa: Najvyšší, všemohúci, dobrý Pane, tebe patria chvály, sláva i česť a každé dobrorečenie, len tebe patria, Najvyšší; a nijaký človek nie je hoden vysloviť tvoje meno. Buď pochválený, môj Pane, za sestru telesnú Smrť, ktorej žiaden živý človek nemôže uniknúť. Beda tým, čo zomierajú v smrteľných hriechoch; blažení tí, ktorých nájde v tvojej najsvätejšej vôli, lebo druhá smrť im neublíži. Chváľte môjho Pána a dobrorečte mu, ďakujte mu a slúžte s veľkou pokorou!