Novéna pred slávnosťou sv.Františka 2020 (7.deň)

José OFM
01.10.2020

Proti prúdu

Žiadna iná udalosť zo života Svätca z Assisi nevyjadrí tak dobre jeho charakter: František ako „rebel“. Márne sa ho otec pokúša skrotiť, dokonca aj reťazami. Predvedený pred biskupa – František ho uprednostnil pred magistrátom mesta – na súd, ktorý ho mal donútiť „priznať si chybu“ alebo, ako alternatíva, odísť z domu a z dedičstva. To bola pre rodičov posledná šanca. František reaguje vyzlečením sa. Totálne znovuzrodenie. Nová identita v mene Ježiša a Evanjelia. Smrť starého človeka, zrodenie nového človeka. František sa vzbúril otcovi. Ale v skutočnosti sa vzbúril životnému konceptu. Vzbúril sa zlatej klietka boha-peňazí a zadovážil si ruky plné slobody Božích detí. Radikálnosť človeka, ktorý ide proti prúdu. Na prvý pohľad Carlo je opak rebela. Je to chlapec, o ktorom rodičia aj starí rodičia svedčia ako o poddajnom a poslušnom. Avšak... Pamätám – spomína mama – že som s ním musela stále bojovať, keď som mu chcela kúpiť oblečenie, pretože jemu stačilo to čo mal na sebe a niečo na výmenu. Páčilo sa mu obliekať sa jednoducho, nemal rád módne oblečenie. Hovoril mi, aby som takto nevyhadzovala peniaze, ktorými sa môže pomôcť tým najchudobnejším. Raz som sa s nim musela hádať, lebo som mu chcela kúpiť dva páry športových topánok na gymnastiku, a on však hovoril, že jedny mu stačia. Proti prúdi Carlo kráčal aj keď sa jednalo o zaujatie postoja podľa učenia Cirkvi, v témach ako potrat, predmanželské vzťahy. Jedného dňa na verejnej plavárni v Assisi – bolo to rok pred jeho smrťou – bol pár, ktorý flirtovali neprimeraným spôsobom, dokonca pred deťmi, Carlo šiel a protestoval proti tomu u plavčíka. Carlo však mal ďaleko od bigótnosti. Páčilo sa mu živé a usmievavé kresťanstvo. Mal svoje chyby, ktoré sú spoločné chlapcom jeho veku. Jedna z učiteliek na strednej škole ich pozbierala zo zápisov z triednej knihy: „Acutis vyrušuje. Nemá úlohy.“ Alebo: „Acutis robí šaša.“ Alebo ešte: „Acutis a ... sa smejú zo spolužiakov.“ Aj on si zaslúžil svoje napomenutia. Jeho – tak ako stále život kresťana – bola svätosť na ceste. Ale základne rozhodnutia boli ukotvené v prikázaniach, súlad s nimi bol pre neho normou. Žitý a dosvedčovaný, s exemplárnou odvahou.

Modlime sa: Pane Ježišu, tvoj príchod na tento svet pobúril mocných, vyrušil tých, ktorých nábožnosť bola len o príkazoch; lebo tvoj príchod priniesol novosť a sviežosť, ale vyžadoval radikálnosť a veľkodušnosť; prišiel si ukázať tvár Otca, ktorý miluje aj vyžaduje zároveň; daj nám silu kráčať v tvojich šľapajach, ktoré už dve tisícročia idú proti prúdu, aby sme nasledujúc tvoj príklad mohli dôjsť k skutočnému prameňu šťastia. lebo tým prameňom si Ty, ktorý žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.