ZÁKAZ stretnutí v BA kláštore

Silvester OFM
30.09.2020

AJ NAPRIEK AKTUÁLNEJ MOŽNOSTI ORGANIZOVANIA HROMADNÝCH PODUJATÍ S MAXIMÁLNYM POČTOM 50 OSÔB SME SA ROZHODLI, ŽE OD 1. OKTÓBRADO ODVOLANIA BUDE ZAKÁZANÉ ZHROMAŽĎOVANIE SA V PRIESTOROCH KLÁŠTORA VŠETKÝM CUDZÍM OSOBÁM!

TENTO ZÁKAZ SA NEVZŤAHUJE NA TIE OSOBY, KTORÉ V KLÁŠTORE VYKONÁVAJÚ SVOJU PRACOVNÚ ČINNOSŤ, ALEBO V ŇOM MAJÚ PRENAJATÉ PRIESTORY.