TRNAVA ... úspešný európsky príbeh

Samuel OFM
28.08.2020

Všetkých vás srdečne pozývame!!!

 

... predsa na moderovanú diskusiu o novej publikácii o Trnave :)

Už 2. septembra o 16:30 v našom františkánskom refektári.

....Ukážme, že máme na to, byť Európskym hlavným mestom kultúry!!! :)