Tohtoročné mládežky "BEZ"

Peter OFM
04.10.2015

Sväté omše „BEZ“

Čo sú sväté omše BEZ? Tento rok sme sa rozhodli, že chcem spolu začať žiť podľa evanjelia a uskutočňovať jeho krásne hodnoty. Chceme takto žiť, lebo sám sv. František mal za svoje životné pravidlo: Žiť podľa evanjelia. Jeho, a aj náš život, je práve tým atraktívny, ako veľmi sa v ňom uskutočňuje evanjelium.

Chceme spolu s vami spoznávať Otca, ktorý sa o nás stará, viac ako o nebeské vtáky. Otca nespoznáme len tak. Musíme mu začať dôverovať, jeho Slovu, my, ľudia maloverní. Chceme žiť BEZ, aby sme sa v dôvere niečo strácali, pretože Otec nám 100násobne vynahradí. A najmä, keď žijeme BEZ, sme nútení dôverovať Otcovi. Žiť BEZ niečoho nás robíme vnímavejšími na Otca a jeho lásku, konanie, pôsobenie.

Vieme, že nevieme a nechceme častokrát žiť podľa evanjelia. Preto to chceme skúsiť spolu, v malých a postupných krokoch. Každý týždeň vám predstavíme nové BEZ, ktoré chceme počas 7 dní uskutočňovať.

Ak vďaka žitiu BEZ lepšie spoznáte Otca, prineste k nám ako znak vďaky sviečku na oltár sv. Františka, alebo napíšte svoj príbeh a vložte ho do nádoby svedectva, ktorá je tiež na tomto oltári.

Všetkých, ktorí toto chcete a budete zachovávať aspoň trochu, nech požehná na príhovor sv. Františka, ktorý žil naplno BEZ (vlastníctva, nedôvery, prisvojovania,....), milostivý a milosrdný Boh, Otec.

 

Počas akademického roku sa pravidelne každú stredu schádzame na svätých omšiach o 19:30, ktoré sú určené pre všetkých mladých – vekom i srdcom. Mesiac je rozdelený do cyklu štyroch tematických omší. V roku 2015/2016 máme pripravené sv. omše BEZ, ktoré sú inšpirované evanjeliom podľa Matúša, 6.kapitola. Čo to znamená sa dozviete ak prídete, BEZ skúsenosti nepochopí-te/me.

Tohtoročné cykly omší sú:

1.streda v mesiaci: Františkánska spiritualita

2.streda v mesiaci: Prednášková

Svätá omša za doprevádzania františkánskej schóly, krátkou homíliou, aby ostal dostatočný čas na prednášku po sv. omši. Chceme spoločne rásť v poznaní a láske, aby sa naše poznatky nezakladali len na pocitoch. Chceme pozývať odborníkov.

3.streda v mesiaci: Chválová

Spoločenstvo Bratislava ako plody piaristickej výchovy v Prievidzi sa v našom kláštore stretávajú pravidelne už druhý rok a medzi ich službu patrí vedenie modlitby chvál po sv.omši.

4.streda v mesiaci: Katarinkárska

Pre prácu s mládými je kontaktným bratom Peter: mladez@frantiskani.sk