Obliečka novicov

áron ofm
23.08.2020

V sobotu 22.8.2020, na spomienku Panny Márie Kráľovnej, si obliekli náš habit a prijali rehoľné mená bratia Krištof (Peter Kolumber) a Timotej (Adam Klenka).
Spolu s nimi vstúpili do noviciátu bratia zo susednej českej provincie: Michael (Josef Řetický) a Jeremiáš (Petr Kříž).
Pripojili sa k Áronovi, Teodorovi a Natanaelovi, ktorí začali svoj noviciát v novembri minulého roka.

Všetci novici vás, drahí ľudia, prosíme o modlitby, aby sme vedeli správne rozpoznávať svoje povolanie, spoznávať bratský život a radovať sa v Pánovi.
Ďakujeme!