POZVÁNKA na "1"štvrtkovú adoráciu do BA

Silvester OFM
18.08.2020

"VIDEL SOM TVOJE UTRPENIE ĽUD MÔJ"

Milovaní priatelia!

Toto je heslo "1️⃣" poprázdninovej moderovanej Eucharistickej adorácie za rozlišovanie životného povolania.

Srdečne pozývame každého z Vás, aby ste prišli stráviť čas v modlitbe s živým Bohom.

Prečo?

Lebo ON je darca a udržiavateľ každého životného povolania, ktoré smeruje k dosiahnutiu osobnej svätosti.

KEDY?

Prvý štvrtok v mesiaci september (03. 09. 2020) po večernej sv. omši (cca 20:00 hod.)

KDE?

Františkánsky kostol Zvestovania Pána v Bratislave.

Tešíme sa na Vás :-)